2 ก.ย. 2557
แจ้งมติ ก.ท.จ.ชัยภูมิ ครั้งที่ 8-2557
1 ก.ย. 2557
แจ้งมติ ก.อบต.จังหวัดชัยภูมิ 8-2557
29 ส.ค. 2557
แจ้งการโอนเงินสำหรับสนับสนุนบุคลากรถ่ายโอน (โอน 29 ส.ค.57) โดย สถ.จ.ชัยภูมิ
29 ส.ค. 2557
แจ้งการจัดสรรเงินภาษีธุรกิจเฉพาะ ให้กับ อปท. (โอน 29 ส.ค.57 โดย สถ.จ.ชัยภูมิ)
29 ส.ค. 2557
ด่วนที่สุด การชะลอการแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐ